szkalowanie Polski

Ilustracja numer 1 to wycinek z "Dziennika Łódzkiego", z 4 IV 1964 r. Skromny, nieduży. Jak widzicie, były komendant getta (i jego likwidator) w Tarnowie - pan Hermann Blache - podczas wojny polował sobie na Żydów, pospołu z nastoletnim synem. Potem (dodam, że pod OSTRYM naciskiem światowej opinii publicznej) - prawie 20 lat po wojnie został postawiony w stan oskarżenia. Po czym w 1969 r. skazany...

Strony