przedwojenna Polska

http://konieczna.eu/taka-murzynskosc-czyli-o-wynarodowieniu-polakow-odc-... Mam wśród pociotków takiego pana, któryż za swój stosunek do komunizmu i komunistów (często żydowskiego pochodzenia, to ci koincydencja!) dostał 18-krotną karę śmierci od pana Stefana Szechtera oraz jednego ławnika (trzyosobowy skład sądu to przesąd, światło ćmiący). Zaczynam od tego, gdyż m. in. ten związek, i kształt...

Strony