dziesięcina dla Rzeczpolitej

http://konieczna.eu/taka-murzynskosc-czyli-o-wynarodowieniu-polakow-odc-... Pani Anna Walentynowicz, którą uważam za matkę Panny Solidarność - bezsprzecznie kultywowała etos pozytywizmu - i jednoznacznie się do niego odwoływała przez całe swoje życie, w każdej sytuacji np. stawiała sprawy jasno, była twarda i bezkompromisowa - niezłomna w trwaniu przy konkretnych warościach (Bóg, Honor, Ojczyzna...

Strony