(4) Komunikat dla zdrajców...: KONKURENCJA PARAOLIMPIJSKA DLA POLAKÓW „RATUJ ŻYDA”

LIST OTWARTY DO RESORTOWEGO DZIECKA, PANI ANNY KAROLINY KŁYS (odc. 4)

 
KONKURENCJA PARAOLIMPIJSKA DLA POLAKÓW „RATUJ ŻYDA”
 
Pani napisała tak: „Tchórze. Zaprzeczajcie ile wlezie, zasłaniajcie się Sprawiedliwymi, tylko lepiej bez matematyki, bo tych 6.620  Sprawiedliwych („najwięcej w Europie!”), musicie podzielić przez niemniej niż 28 milionów chrześcijan rzymsko-katolickich. Może przeczytacie wspomnienia Sprawiedliwych i świadectwa tych, których ratowali?  I wtedy przestaniecie się powoływać na tych ludzi, którzy bardziej bali się polskich sąsiadów niż Wehrmachtu. I nie będziecie więcej wykrzykiwać, że „niech se Europa nie myśli!””.
 
Nie rozumiem pretensji o liczbę Medali
 
Jahwe obiecał oszczędzić Sodomę i Gomorę, jeżeli się znajdzie 10 sprawiedliwych.
Nie czytałam apendyksu do Biblii, że zwiększył normę.
 
W samych Medalach wykonaliśmy plan w 662%, więc jako ateistka z ubeckiej rodziny powinna Pani uznać wynik, bo nawet Wincenty Pstrowski tak się nie sprawiał przy fedrowaniu.
 
Urok liczb bezwzględnych… Powiedzmy Francuzi: Medali mają mniej niż Polacy, a ich populacja  1,7 x większa, jednorodna etnicznie, i nie groziła kara śmierci, a było tylko 350 tys. Żydów. Tam ratowały całe zbory protestantów (5% populacji), korzystając z doświadczeń z wojen religijnych.
My nie mieliśmy know how, bośmy takich wojen nie mieli. To minusy wielowiekowej tolerancji.
 
We Francji 1/3 narodu kolaborowała, doktor Marcel Petiot uruchomił prywatne krematorium, żeby rabować Żydów, prości zaś obywatele uczestniczyli w łapankach na Żydów po ulicach.
O słodka Francjo, ty wiesz co to dobra zabawa, a my Polaki to ponuraki.
 
Znalazłabym więcej różnic pomiędzy Polską i Europą, jednak opowieść o Instytucie Yad Vashem i kryteriach przyznawania tytułu Sprawiedliwego, które dyskryminują Polaków, będzie kiedy indziej.

Czas, żeby Polacy udokumentowali własne dokonania – zamiast zdawać się na cudze oceny. Nie może być, żeby osoby z Pani sfery, w której wypłynęły zbrodnicze męty z PPR, mordujące po lasach Żydów w celach rabunkowych – ustalały nam kryteria konkurencji paraolimpijskiej „Ratuj Żyda w okupację”.

Paraolimpijskiej, bo to szukanie głupiego Jasia.

Uratowaliśmy ok. 150 tysięcy Żydów (+350 tys. uciekło na Wschód).

cdn.