(13) Komunikat dla zdrajców...: Kongres Syjonistyczny za mało Żydów uratował

List otwarty do resortowego dziecka, pani Anny Karoliny Kłys (13)

 

21-22 kwietnia 1979 r. "Dziennik Polski" opisał tragedię dzieci, podłączając "getta" pod polskie straty (jakby straty Polski automatycznie były polskie). Ale nic z tego, trzymajmy się jak Żydzi, ale liczmy się jak Ormianie.

Polskie straty są dwa razy wyższe niż zadekretował swego czasu, zanim skończono obliczenia, pan Jakub Berman - w tym znanym raporcie, który mówił o 6 milionach zmarłych łącznie (3 mln Polaków + 3 mln Żydów), na który powołuje się ten wycinek. Nie ujęto tam przecież straty kolejnych 3 milionów Polaków na Wschodzie np. setek tysięcy w Kazachstanie, we Lwowie i in. wielkich miastach, na Kresach. A ponieważ jest znana przedwojenna dzietność (10,6 na każdy 1 tysiąc mieszkańców) - i są znane rzadowe raporty na ten temat z 1938 r. - trzeba przyjąć, że co (ponad) trzeci Polak z tej liczby 21,3 miliona z 1939 r. był dzieckiem (poniżej 15 roku życia).

Polacy stracili około 2,5 miliona nieletnich podczas II wojny. A do tego (obliczenia UNRRA z 1947 r.) mieli 1 milion wojennych sierot lub półsierot, pozostających pod niedostateczną opieką - i bez gwarancji minimum socjalnego (regularne jedzenie) jeszcze 2 lata po wojnie.

Podczas okupacji Polacy mieli więc obowiązek martwić się o własną skórę, a nie cudzą. Mieli za zadanie ratować siebie i swoich siostrzeńców, a nie obcych.

 

 

A to wycinek z 1 marca 1946 r. z Trybuny Robotniczej - sprawozdanie z Norymbergi: zawiera wyjasnienie, kto wymordował zydowskie dzieci - oraz informację, że okupację  niemiecka przezyło w kraju NIEMNIEJ NIŻ 100 tysięcy Żydów. W tej sytuacji te 6 tysiecy Medali Sprawiedliwych z groszami to jakas podejrzana sprawa. Coś za mało mi się wydaje.

DLACZEGO PANI JEST ANTYSEMITKĄ?
BO TRAKTOWANIE ŻYDÓW, JAKBY TO BYŁY DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
STANOWI RAŻĄCY ANTYSEMITYZM
 
Polski Holocaust zaczął się w 1939 r. Pochłonął łącznie (to jest w trakcie liczenia, podaję aktualne szacunki) ok. 6 mln ofiar: pod okupacją niemiecką, sowiecką oraz z rąk nacjonalistów ukraińskich. Notabene w Holocauście Polaków na Wschodzie "pomogli" Żydzi o poglądach komunistycznych, a w większych miastach także gminy żydowskie np. tworząc dla NKWD listy Polaków do represji.
Holocaust Żydów zaczął się dopiero w 1942 r., gdy z tych 21,3 miliona Polaków, żyjących w 1939 r. zostało najwyżej 19 milionów. (Trzeba odjąć w ciągu tych 2 lat z okładem ponad 2 miliony - już martwych i poddanych represjom - Polaków. I trzeba pamiętać o polskim wychodźstwie).
 

Zadaniem Polaków w latach 1939-45 było uratować swoje rodziny, swoje dzieci oraz swoją kulturę narodową. To wynikało z instynktu samozachowawczego, a poza tym to był ich rzeczywisty obowiązek religijny; katolicy mają tzw. porządek miłości, który mozna graficznie przedstawić jak koncentrycznie rozchodzące sie koła.

 

Ratowanie Żydów to była sprawa Żydów – a odpowiedzialność rozkłada się na trzy poziomy:

 1. zainteresowanych jednostek;

 2. diaspory polskiej;

 3. żydowskiej organizacji światowej, która koordynowała działanie diaspor.

 
Pani całkowicie zwalnia Żydów, na każdym z tych 3 poziomów, od odpowiedzialności za własne życie, wybory i zachowania, od urodzenia aż po śmierć w krwawych młynach II wojny – Czy Pani ma Żydów za dzieci specjalnej troski? Takie zwolnienie przysługuje niepoczytalnym i upośledzonym; nawet nieletni jakoś odpowiadają za siebie.
 
Pani szerzy uprzedzenia etniczne, wyrażając przekonanie, iż wszystkie elity żydowskie oraz wszyscy Żydzi w Polsce i na globie, przez całe międzywojnie, mieli problemy z intelektem i np. nie dostrzegali zagrożenia wojną w Europie oraz związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy własnymi zachowaniami wobec społecznego otoczenia oraz reakcjami tego otoczenia.
Prosiłabym, aby Pani kontrolowała swój radykalny antysemityzm, bo mnie mierzi tak samo jak antypolonizm –; z góry dziękuję za wzrost dojrzałości europejskiej.

 

Pani stara się całą odpowiedzialność za sytuację Żydów, przed wojna i podczas okupacji, przerzucić na Polskę i Polaków, traktując mój kraj i naród jak matkę-surogatkę, porzuconą po porodzie – zobowiązaną, bez względu na własną sytuację życiową, do umiłowania oraz całkowitej adopcji obcego genetycznie płodu (patrz odcinek 12), który (patrz wyżej) jest upośledzony umysłowo.

Żądam konsekwencji. Prawda obiektywna – jest zawsze jedna, spójna i niepodzielna.
 
Przypominam więc, że to Pani popiera aborcję na żądanie, a ja:
 • jestem przeciwniczką aborcji oraz zabiegów in vitro i przeszczepów;
 • nie godzę się na adopcje nawet ułamkowej kwoty muzułmanów.

W sprawie muzułmanów jestem za opcją „zero” jak Franklin Delano Roosvelt dla Żydów w 1939 r. (Proszę sprawdzić, co odpisał Prezydent USA na wstrzasający apel pasażerów statku St Louis - uciekinierów z NIemiec). Nie odczuwam tej komunistycznej potrzeby adopcji ćwierci świata, gdyż znam historię Polski i wiem, do czego to prowadzi, gdy spotka się naród tak łagodny i tolerancyjny jak Polacy – z kulturą, która nie asymiluje.

 
KONGRES SYJONISTYCZNY
ZA MAŁO ŻYDÓW URATOWAŁ
 
W połowie lat 30-tych Żydzi w Polsce nie identyfikowali kolejnej wojny jako nowego zagrożenia. Sadząc po lekturze ich gazet, z ufnością, która wypływała z 2 tysięcy lat przykrych doświadczeń przyjęli filozofię: „to będzie, jak zawsze, nieprzyjemne, ale w końcu sprawy się ułożą”, i wrócili do poważniejszych spraw bieżących, czyli
 • zbiorowej pielęgnacji syndromu oblężonej twierdzy (zabawy w skrzywdzonego, niewinnego Żyda i krwiożerczego Polaka-endeka na forum lokalnym i międzynarodowym, która odpowiada także za postrzeganie Polaków jak wrogich lub opornych głupków - i przeświadczenie, że Żydom w II RP było gorzej niż w hitlerowskim krematorium);
 • walki o to, aby Polska i Polacy nie wtrącali się w ich interesy i np. przywrócili ubój rytualny.

Żydzi nie wzięli udziału w zbiórce na FON, co Polacy dostrzegli i (słusznie) nieprzyjemnie komentowali.

 
Polscy ofiarodawcy w latach 1936-39 zebrali prawie 40 milionów zł od osób prywatnych.
Powtarzam: mniejszości narodowe nie płaciły na FON. Uważały, ze obrona Polski to nie jest ich sprawa – dążyły do zawalenia się kraju.
 

Aż do ostatniego momentu Żydzi nie płacili na FON (to sprawdzalne, bo listy ofiarodawców były publiczne, a trudno byłoby przeoczyć żydowskich ofiarodawców, gdyby ich było 8-10% tak jak powinno być).

Pułk mojego Dziadka (jedyna jednostka w Kielcach) dostał od społeczności żydowskiej, w połowie sierpnia 1939 r., pół karabinu maszynowego (erkaem Browning wz. 28).
Taki karabin kosztował w fabryce 2060 zł. Zapamiętajmy sobie szczegół, bo wkrótce porozmawiamy o kosztach strzelania w plecy Polaków przez różnych Żydów w okresie międzywojennym, czyli o kosztach wojny domowej, którą Żydzi toczyli z Polakami bez wypowiedzenia. Porozmawiamy też o Wall Street, która w tym czasie finansowała NSDAP – i Niemców związanych z hitleryzmem aż do bodaj 1953 r.
 
Nasi sąsiedzi Żydzi z woj. kieleckiego na wojnę obronną 1939 r. poświęcili zatem 1030 zł, z czego 200 zł ofiarował ubogi obywatel Chaim Pinkus, szewc spod Jędrzejowa, ojciec wielodzietnej rodziny (nie udało się jej uratować) i kolega szkolny mego Dziadka, który za sprawą chodził przez dwa lata.
Jakaś kwota zapewne wypada na miasteczko o nazwie Przytyk.

 

W sumie racja – w 1936 roku to była bez sensu inwestycja. Nie było powodu, żeby się martwić o Polskę – ani nawet o siebie. Idea Holocaustu Żydów narodziła się dopiero pod koniec 1941 r., a realizacja trwała w latach 1942-43.

Do tego czasu Żydów w Polsce ta ich własna filozofia zapędziła w trudną sytuację, życiową oraz prawną – ale... obecnie omawiamy pierwszy poziom. Do sprawy gett jeszcze dojdziemy.

 
Uratowanie Żydów z Polski wymagało elastyczności na tych 3 poziomach, na długo przed wojną, gdyż:
 • Niemcy zaczęli prześladować diasporę niemiecką od 1933 r., ledwo Hitler doszedł do władzy – po 1936 r. to było już wyniszczanie fizyczne, nowego typu w Europie (kacety);
 • od 1936 r. było jasne, że Hitler prze do jakiejś wojny - rosło zagrożenie innych diaspor. Polacy martwili się wprawdzie wtedy o Francję, ale intelektualiści europejscy wskazywali już wtedy, że zagrożony jest Wschód i cały świat.
Proszę sprawdzić, czy to prawda, a także - dlaczego środowiska amerykańskich Żydów - najbardziej wpływowe na forum Swiatowego Kongresu Syjonistycznego - podjęły akurat wtedy – działania polityczne, (jakoby) zmierzające do wyprowadzki Żydów z Polski np.
 • negocjowały emigrację kwoty żydowskiej do państw Ameryki Płd.,
 • próbowały kupić wyspę u wybrzeży Brazylii,
Skąd te pomysły, proszę mi powiedzieć? – wcześniej nieobecne w zachowaniach syjonistów? – i akurat wtedy, gdy powstawał Izrael, więc było miejsce do desantu? - gdy było oczywiste miejsce, żeby przesiedlić Żydów z Polski, i w dodatku na cudzy koszt czyli Polski? Proszę sprawdzić, serio, nigdy nie udało mi się na ten temat niczego przeczytać.
 
Jeszcze jest kwestia Madagaskaru - tę inicjatywę Polacy wsparli hasłem „Żydzi na Madagaskar”. Teraz to uchodzi za własny polski (i w dodatku nieprzyjazny) wymysł wobec Żydów, ale to kant. Polska uczestniczyła w tych projektach nie jako inicjator, lecz jako wykonawca zlecenia od organizacji międzynarodowych + gwarant, że ewentualni osiedleńcy nie przyjadą z gołą ręką – że otrzymają od państwa środki na zagospodarowanie się.
Projekt był realizowany przez przedstawicieli Kongresu na poziomie Polski, a ściślej przez dyrektora zydowskiej organizacji ds. emigracji oraz żydowskiego specjalisty ds. osiedleńczych - załączam wycinek (8 maja 1937 Kurier Bydgoski), żeby pozbyła się Pani wątpliwości kto to załatwiał.
Przypominam, że Polska nie organizowała wyjazdów swoich obywateli np. Polaków i Ukraińców. I że nie miała żadnego prawa, aby decydować o kwestiach emigracyjnych mniejszości narodowych: to było wyłączne prawo Ligi Narodów oraz Kongresu (oraz państw przyjmujących - w przypadku strefy w Palestynie była to Wielka Brytania).
 
 
 
Przypominam, że Żydzi byli wianowani jako jedyna grupa etniczna – gdy w Polsce w 1935 r. było 17 tys. bezrobotnych nauczycieli poniżej 27 roku życia – a dzieci bezrobotnych w Zawierciu setkami puchły z głodu; była na nie taka zbiórka jak na dzieci z Bieszczadów, żeby nie umarły z głodu.
 
Od 1935 r. Polska naciskała na Wielką Brytanię o zwiększenie kwot emigracyjnych Żydów do strefy w Palestynie (Izrael powstał wtedy co Polska, niemal na jednej desce projektanckiej), chociaż do 30-40 tys. rocznie. To była liczba równa rocznej liczbie urodzeń Żydów. (Chodziło o zahamowanie rozwoju populacji, która osiągała 8-10% narodu).
 
Torpedował to Kongres Syjonistyczny, który oceniał stanowisko Polski jako antysemickie – i jest ciekawą sprawą, że nie protestował przeciwko wyjazdowi Żydów z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii. Wyjazd tamtych Żydów: zdrowych, zamożnych i wykształconych do Palestyny, calymi rzeszami, antysemicki nie był. To było normalne. To było oczywiste oraz pożądane. Ale akurat Żydzi z Polski, zdaniem Kongresu, mieli zostać w Polsce, ku wspólnej udręce, w warunkach gospodarczej i politycznej beznadziei. W ostateczności i ewentualnie mogliby wyjechac do Ameryki Łacińskiej.
 

Nie wiem, jakimi przesłankami kierował się Kongres. Proszę, żeby Pani sama to wyjaśniła, chetnie poznam wyniki Pani reporterskiego trudu. Ja znam tylko wypowiedzi sir Henry Melchetta (syna sir Anthony Cecila Hogmanay'a Melchetta, brytyjskiego generała), który kontynuował dzieło ojca-budowniczego Palestyny i który wzmiankował o fatalnym stanie zdrowotnym polskiej populacji: ale to były czasy, gdy Amerykanie i Brytyjczycy, nawet ci zydowskiego pochodzenia, hołdowali eugenice (tak, tak, Lebensborn to wynalazek amerykański). Nie wiem, czy te wypowiedzi sa reprezentatywne.

W każdym razie, powtarzam, Kongres absolutnie nie popierał powrotu Żydów z azylanctwa i wychodźstwa po 2 tysiącach lat, z czego kilkanaście-kilkadziesiąt lat w Polsce. Odwrotnie, starał się ich w Polsce utrzymać - te 3,2-3,5 miliona ludzi, którzy nas nienawidzili, którzy nie nauczyli się naszego języka i którzy dusili naszą gospodarkę praktykami monopolistycznymi.

Samorządy żydowskie (gminy) odrzucały projekty emigracyjne. Żydzi odmawiali wyjazdu – twierdzili, że są obiektem bolesnych prześladowań, gorszych od hitlerowskich (!) (pisała o tym obficie światowa prasa) – propozycje wyjazdu z Polski do Palestyny uważali za obelgę i przejaw antysemityzmu. A jeszcze prasa żargonowa nie opisywała postępów polityki Hitlera tak sensownie jak prasa polska (zaraz sie tym zajmiemy), więc ta nieszczęsna populacja przez lata nie zdawała sobie nawet w pełni sprawy, jaka się zbiera burza.
 
Żydzi mieli pełnię praw obywatelskich od Niepodległości, nie można więc było ich związać w kij i wywieźć np. do Palestyny.
To dopiero byłby antysemityzm, endeczyzm, gorszy od Hitlera.
 

Wniosek:

Pretensję, że „za mało Żydów uratował” proszę skierować pod adresem Swiatowego Kongresu Syjonistycznego i podobnych organizacji. Podstawowe kwestie związane z Holocaustem były natury obiektywnej - i rozegrały się w połowie lat 30-tych, na kilka lat przed wojną - a były niezależne od woli Polski jako państwa oraz Polaków jako społeczeństwa.